Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Levent ÖNER 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. Ali DÜZOVA   

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç.Dr. Dilek BAŞAR 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Doç.Dr. Selcen  ÖZTÜRK 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi