Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi
Merkez Raporları

Merkezimizin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalara dair özet yıllık raporlar bu alanda düzenli olarak yayınlanacaktır.