Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi
Merkez Müdürü


 

Prof. Dr. Arbay Özden Çiftçi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi